Edelras kent 4 soorten leden.

 

Te weten:

Een jeugdlid, dit is een lid dat qua leeftijd tussen de 6 en de 17 jaar is.

Een seniorlid, dit is een lid dat ouder is dan 17 jaar.

Een erelid, dit is een lid dat zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering zijn benoemd.

Een begunstiger, is een lid die zich bereid heeft verklaard om de vereniging financieel te steunen.

 

De contributie voor jeugdleden is vastgesteld op € 10,00 per jaar. Voor seniorleden is dit € 20,00 per jaar.

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Begunstigers kunnen in overleg hun bijdrage vastgesteld zien.

 

Leden die met hun dieren willen exposeren dienen in het bezit te zijn van een fokkerskaart. Deze kunnen bij de betreffende bond worden aangevraagd.

 

De prijzen zijn voor 2012:

 

Senior lidmaatschap KLN: € 15,00; jeugdleden: € 7,50;

 

Senior lidmaatschap NBS: € 10,00; jeugdleden: € 5,00.

 

Met deze fokkerskaarten kunt u b.v. ringen voor uw kippen en sierduiven bestellen, uw jonge konijnen laten tatoeëren.

 

Sinds 2004 zijn nieuwe seniorleden die een fokkerskaart aanvragen verplicht om een abonnement te nemen op Kleindier Magazine. Leden betalen hiervoor €32,50 per jaar. Niet leden betalen € 45,00.

Voor meer informatie: www.kleindierplaza.nl.

 

Elk jaar wordt half augustus met de dierenarts, tegen een  vriendenprijs, alle fokkers bezocht i.v.m. het verplicht inenten van alle hoenders  tegen pseudo-vogelpest.

 

Een ieder die geďnteresseerd is geraakt door Edelras en lid wil worden van deze leuke vereniging kan zich aanmelden bij onze secretaris.