Edelras kent 4 soorten leden.

 

Te weten:

Een jeugdlid, dit is een lid dat qua leeftijd tussen de 6 en de 16 jaar is.

Een seniorlid, dit is een lid dat ouder is dan 17 jaar.

Een erelid, dit is een lid dat zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering zijn benoemd.

Een begunstiger, is een lid die zich bereid heeft verklaard om de vereniging financieel te steunen.

 

De contributie voor jeugdleden is vastgesteld op € 10,00 per jaar. Voor seniorleden is dit € 20,00 per jaar.

Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

Begunstigers kunnen in overleg hun bijdrage vastgesteld zien.

 

Leden die met hun dieren willen exposeren dienen in het bezit te zijn van een fokkerskaart. Deze kunnen bij de betreffende bond worden aangevraagd.

 

De diverse contributies voor 2019 bedragen per jaar:

 

Fokkersnummer seniorlid inclusief Kleindier Magazine € 53,00
Fokkersnummer gezinsleden zonder Kleindier Magazine € 18,00
Fokkersnummer jeugdlid (6 tot en met 16 jaar) € 9,50

 

Als fokker met fokkerskaart kunt u b.v. ringen voor uw kippen en sierduiven bestellen, uw jonge konijnen laten tatoeëren.

 

Voor meer informatie: www.kleindierplaza.nl.

 

Elk jaar wordt half augustus met de dierenarts, tegen een  vriendenprijs, alle fokkers bezocht i.v.m. het verplicht inenten van alle hoenders  tegen pseudo-vogelpest.

 

Een ieder die geďnteresseerd is geraakt door Edelras en lid wil worden van deze leuke vereniging kan zich aanmelden bij onze secretaris.