Onze doelstellingen:

 

De doelstellingen van onze vereniging zijn oorspronkelijk o.a.:

 

á      Het bevorderen van het houden van dieren;

á      Het tentoonstellen van dieren.

 

Later zijn de doelstellingen, gezien de vele activiteiten, enorm uitgebreid:

 

1.   Educatie. Toename van educatieve activiteiten(jeugdleden, scholen, instellingen, braderie‘n) om daarmee de groter wordende kloof in het huidige tijdsbestek tussen mens en natuur te overbruggen;

2.   Ambassadeursfunctie. Toename van de ambassadeursfunctie voor

Groesbeek door deelname/samenwerking aan/met de Gelderlandshow ( een Nationale tentoonstelling op het gebied van Kleindieren ), tentoonstellingen in de gemeentes Kranenburg en Kleef etc. en daarmee Groesbeek positief voor het voetlicht te brengen;

3.   Therapie. Toenemende vraag door instellingen om hun cli‘nten met dieren in contact te brengen,                        

waardoor deze herinneringen aan vroeger tijden kunnen ophalen (positieve gevoelens losmaken);

4.   Advisering en verwijzing. De vereniging is een vraagbaak voor de Groesbeekse burgers

inzake dierverzorging, huisvesting der dieren en aanschaf van dieren.

 

Deze doelen proberen wij te bereiken door:

 

á      de samenwerking tussen kleindiersportfokkers en sympathisanten van deze sport te bevorderen;

á      samen te werken met vergelijkbare verenigingen;

á      wedstrijden te organiseren;

á      informatie aan de leden en aspirant-leden te verzorgen;

á      evenementen op het gebied van kleindierenfoksport te organiseren.